Woerden, 4 juli 2012

De Gemeente Woerden heeft overeenstemming bereikt met een Woerdense partij over de verkoop van het Arsenaal aan de Groenendaal. Koper is Gebroeders Okkerman Vastgoed B.V.. Zij zullen het monumentale pand toegankelijk maken voor een breed publiek door een gastronomische invulling met een hotel, cafe-restaurant en brouwerij.
Van alle biedingen die er binnenkwamen bij de Gemeente Woerden nadat in een eerder stadium de exclusiviteit voor een andere partij was opgeheven, werd het plan van Gebroeders Okkerman Vastgoed B.V. door het Woerdense college als meest aantrekkelijk beoordeeld.

Het Arsenaal is een rijksmonumentaal pand in het centrum van Woerden. Het college van Woerden hecht veel waarde aan de toegankelijkheid van dit pand voor Woerdenaren en bezoekers, liefst met een maatschappelijk-cultureel component. Bekende Woerdense ondernemers, Ed en Wieteke Breuren, zullen de exploitatie voor hun rekening nemen.

De plannen zullen nu verder worden uitgewerkt. Enkele onderwerpen vragen daarbij bijzondere aandacht, zoals de monumentale status van het gebouw en de wijziging van het bestemmingsplan.

Bij de totstandkoming van de koopovereenkomst behartigde Larboard Real Estate de belangen van Gebroeders Okkerman Vastgoed B.V.. Zuijdplas & Partners trad op als adviseur voor de Gemeente Woerden.