Investeren en beheer

Larboard Real Estate biedt particuliere en institutionele beleggers de mogelijkheid om te investeren in commercieel vastgoed door middel van fondsen, in de vorm van een Commanditaire Vennootschap (CV). Hierbij is Larboard Real Estate zelf risicodragend partner.

Object, locatie, indeling, betrouwbare huurder(s), reële huurprijzen en een reële aankoopprijs zijn de eigenschappen die een renderend vastgoed kenmerken.

De aangeboden vastgoed fondsen worden getypeerd als fiscaal transparant waarbij gestreefd wordt naar beleggingen in box III.

Zo kan de belegger zorgeloos profiteren van investerigen op het gebied van onroerend goed én zeker zijn van diens continuiteit.

Hierbij draagt Larboard Real Estate zorg voor:

 • kwartaalverslagen met onder andere kwartaalcijfers en nieuws over huurder(s) en onderhoud
 • jaarlijkse vennotenvergadering
 • commercieel, technisch en administratief beheer

Beheren

Voor het beheer van vastgoed in eigen portefeuille als voor het beheer van vastgoed van particuliere en institutionele beleggers biedt Larboard Real Estate een totaalpakket. Op elk gebied worden de belangen uitstekend behartigd.

Commercieel beheer:

 • het coördineren van de belangen van huurder(s) en eigenaar(s);
 • intensief onderhouden van contacten met individuele huurder(s);
 • het initiëren van rendementsverbeterende maatregelen;
 • het leggen en onderhouden van contacten met verschillende overheidsinstanties en belangenorganisaties.

Technisch beheer:

 • groot onderhoud en klein onderhoud zoals noodvoorzieningen, dagelijks onderhoud, opheffen van storingen en kleine gebreken;
 • veranderingen in indeling en verbeteringen die nodig zijn om het object in verhuurbare staat te brengen;
 • instandhouding van voorzieningen aangebracht voor specifieke huurder(s);
 • onderhoud dat via een service- abonnement wordt verricht, hoofdzakelijk bestaande uit periodiek preventief onderhoud, controlewerkzaamheden aan installatief, schoonmaakonderhoud, tuin- en terreinverzorging.

Financieel beheer:

 • huuradministratie;
 • servicekostenafrekeningen;
 • huurafrekeningen (opmaken, specificeren, nota's);
 • factureren en aanmanen;
 • indexeringen;
 • verzekeringen;
 • huurcontracten.

maak contact