Land Nederland
Locatie Woerden
Adres Botnische Golf 22
Sector Autobranche
Transportdatum 1 juni 2015
Financier Rabobank Rijn en Veenstromen
Adviseur Archer Advies B.V.
Notaris Westdam Netwerk Notarissen

_